شرکت پوشش صنعت الوان
تولیدکننده انواع رنگ ها و پوشش ها با تنوع و کارایی های بسیار مختلف
شامل پوشش های اپوکسی، پلی یورتان، عایق ها، درزگیرها، چسب ها و...
با کاربری در حوزه های صنعتی، ورزشی، بیمارستانی، ساختمانی و... می باشد

اهداف کلی و خط مشی سازمانی

این شرکت در راستای تأمين منافع تمامی ذینفعان با هدف درك و برآورده سازی نيازمندي های مشتری والزامات مقرراتی و قانونی ، با ايجاد سيستم مديريت کیفیت  ……